Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

Dr. Ria Ariesta, M.Pd.

Sekertaris Jurusan

Drs. Rudi Afriazi, M.Ed.